Kachlové pece sú najúspornejšou a súčasne najekologickejšou formou kúrenia.

Jeho konštrukčné prvky sú:

Zo šamotovej tehly vybudovaná dymová cesta, ktorá v jej plnej veľkosti zabezpečuje takmer rovnomernú akumuláciu a rovnomerné rozdelenie tepla.

Obvodový plášť z kachlovky dodáva jej estetický vzhľad a nám zase príjemný pocit tepelnej pohody.

Uzavretá(plná) alebo sklenená dvierka

Kachlové pece v závislosti na ich veľkosti sa nabíjajú za 3-4 hodiny, ale pri každodennom použití potrebný čas sa skrátí na 1 hodinu.

Ich výhodnou vlastnosťou je schopnosť zachovania tepla na dobu 12 hodín a nízka spotreba, najmä pri pravidelnom použití.

Automatické riadenie spaľovania:

Kachlovú pec možno vybavyť aj automatickým(elektronickým) riadením, ktoré reguluje intenzitu spaľovania v závislosti teploty dymu. Súčasne umožní ukladanie väčšieho množstva dreva do spaľovacej komory.

Nakoľko riadením spaľovania sa stáva kúrenie rovnomernejším, cítime sa príjemnejšie. Teplo zotrvá dlhšie, spotreba spaľovacej hmoty klesá pričom účinnosť sa značne zvyšuje.

Vybavenie kachlovej pece automatickým riadením spaľovania nám umožní naprogramovanie kúrenia. V takomto prípade automaticky sa zapína a vypína, a kúri len v nami požadovanom období.