Dva najdôležitejšie prvky našich kozubov:

Spaľovací priestor výkonom úmerným vnútornému priemeru komína a vykurovanému vzduchovému priestoru.

(takťiež) 5 cm-ov hrubá šamotová kachlová keramika

Plášť kozubu podľa plánu dopredu vyhotovýme na niekoľkých skladatelných častí aby budovanie na dané miesto prebiehalo rýchlo a čisto.

Účinnosť kozubu ďalej zvyšuje, ak k vykurovacej vložke začleníme aj šamotový špirál.

Najvýhodnejšou valstnosťou kozubov je rýchle odovzdávanie tepla, vďaka čomu vzdušný priestor sa dá vykúriť už za pol hodiny.

Kozuby opláštené šamotovou keramikou majú schopnosť akumulovať a uchovať teplo na 3-4 hodiny. U kozubov vybavených šamotovým špirálom sa tento čas zvýši na 6-8 hodín.