Acquatondo 22/29,Comfort,Idro 50/70/100 kozubové vložky a Aqua prenosné kozuby môžete používať ako kotol.Acquatondo je najnovší model ,vyrábajú podľa Acquacolor.

Teplovodným krbom môžeťe kúriť celý dom,ale vhodné na alternatívne kúrenie.

Veľmi spoľahlivý výrobok,spolu s termostatom 100% automatický.

Výrobca má všeobecné bezpečnostné pokyny,ktoré musite dodržiavať,ked´ nedodržiavate bude na život veľmi nebezpečné.A výrobca nezodpovedá na také chyby!

Musíte dávať pozor ked´ plánujete:

– veľkosť miesta

– mierka kolovacieho pumpa

– mierka komína podla SR zakony

Ked´ vymenované predmety nedodržiavate môže sa stať,že dostanete veľmi zlé kúracie hodnoty.Chybný komínový systém je veľmi nebezpečný!

V prošpekte technické údaje sú len informatívny.Druhá najdôležitejšia vec je izolácia budovy!

Ked´ izolácia je zlá, môžete strácať 100kW energiu!